Selling Your Property FAQ

Selling Your Property FAQ


What do I need to put my property on the market?

Finding a buyer is not always the most difficult thing to secure when it comes to selling a house.
Making sure that the sale goes through to final completion can be hampered by various issues that can arise regarding your title.

Here are key requirements for selling to ensure contracts for sale are not held up:

 1. An agreed valuation of the property
 2. A Property Services Agreement signed by both vendor and agent
 3. Photographic I.D. (Passport, driver’s licence)
 4. P.P.S. number (if you are non-resident this can take approximately six weeks and you can apply in the Revenue Office in Letterkenny, Co. Donegal)
 5. A Building Energy Rating (BER) Certificate
 6. Receipts for payments of the following:
  a) Household charge
  b) Local Property Tax
  c) Non Principal Private Residence Charge
  d) Septic Tank Registration
  e) Development Charges receipts as per Planning permission
 7. Planning permissions
 8. Certificate of Identification and Compliance
 9. Title Deeds/ Folio & maps
 10. Boundaries Clearly identified
 11. Any burdens on the Folio
 12. Property abut County road? If not, registered access required?
 13. Septic tank on site? If not, is wayleave in place?
 14. Water source – Mains? Group water scheme – permission from promoter? Wayleave required?
 15. Negative Equity

Tuige a bhfuil feidhm orm mo réadmhaoin a chur ar an mhargadh?

Ní hé an rud is doiligh i dtólamh é ceannaitheoirí a fháil nuair a bhíonn teach á dhíol.
Ach is féidir le deacrachtaí éagsúla teacht aníos nuair a bhítear ag iarraidh an margadh a chur i gcrích, mar shampla ceisteanna a bhainfeadh leis an teideal.

Is iad seo a leanas na príomhriachtanais a bhíonn ann le déanamh cinnte nach gcuirtear moill ar chonarthaí díolacháin:

1 Luacháil chomhaontaithe ar an réadmhaoin

2 Comhaontú Seirbhísí Réadmhaoine sínithe ag an díoltóir agus ag an ghníomhaire

3 Céannacht (ID) le grianghraf (Pas, ceadúnas tiomána)

4 Uimhir PSP (mura bhfuil cónaí ort sa tír d’fhéadfadh thart fá sé sheachtain a bheith de dhíth, agus tig leat iarratas a dhéanamh san Oifig Cháin Ioncaim i Leitir Ceannain, Co. Dhún na nGall)

5 Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (Teastas BER)

6 Admhálacha ar son íocaíochtaí dóibh seo a leanas:

 1. a) Muirear Teaghlaigh,
 2. b) Cáin Réadmhaoine Áitiúil,
 3. c) Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha
 4. d) Clárú Dhabhach Séarachais
 5. e) Admhálacha Mhuirir Forbartha de réir an Chead Pleanála

7 Ceadanna Pleanála

8 Deimhniú Céannachta agus Comhlíonadh Pleanála

9 Gníomhas Teidil/Fóilió agus Léarscáileanna

10 Teorainneacha marcáilte go soiléir.

11 Aon ualach atá ar an Fhóilió

12 An bhfuil an réadmhaoin buailte le bóthar Contae? Mura bhfuil, an bhfuil bealach isteach cláraithe de dhíth?

13 An bhfuil dabhach séarachais ar an suíomh? Mura bhfuil an bhfuil cead slí faighte?

14 Foinse uisce – Príomhphíopa? Grúpscéim uisce – cead ón tionscnóir? Cead slí de dhíth?

15 Cothromas Diúltach